หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส | ผลิตภัณฑ์และบริการ การลงทุน ซื้อขายหุ้น

ตราสารหนี้

ทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้คงที่ผ่านตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ช่วยวางแผนการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการได้ตามใจคุณ

ลงทุนในตราสารหนี้กับเอเซีย พลัส

  • เพิ่มโอกาสในการรับอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า สำหรับความสามารถในการรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นบ้าง
  • ทางเลือกด้านระยะเวลาการลงทุน โดยเลือกลงทุนระยะสั้นผ่านตั๋วเงินที่มีอายุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 270 วัน หรือระยะยาวผ่านหุ้นกู้ที่มีอายุตั้งแต่ 270 วัน ถึง 10 ปี
  • กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน หรือเป็นทางเลือกในการลงทุนในกรณีสินทรัพย์อื่นมีความผันผวน
  • ตราสารหนี้ที่เปิดจำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีขายเฉพาะที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เท่านั้น
  • ซื้อขายได้ สะดวก รวดเร็ว

เปิดบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ เวลธ์พลัส
โทร. 0 2680 1234

wealthcenter@asiaplus.co.th